8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

Derneklerin yaptığı işletme denetimleri ve dolandırıcılar ile mücadele

Kuruluşumuzun 2012 senesi geçen 6 ay süresindeki faaliyet istatistikleri çıktığında çok ilginç bir konu gündeme geldi.Esasında sadece Türk iş adamlarımızın sorunu değildi ama son dönemde ibrenin yabancı yatırımcılara kaydığının bir göstergesi olması açısında bu ilginç problemi sizlerle paylaşmakta fayda görmekteyiz.

Rusya Federasyonu kanunlarında Toplumsal kurumlara belirli sınırlar çerçevesinde işletmeleri kontrol etme hakkı verilmektedir.Bu kanunu bir ticari çıkar mekanizmasına çeviren kişiler,kanunları tam olarak bilmeyen işletme sahiplerini ve yöneticilerini korkutmak yolu ile haksız kazanç sağlamaktadırlar.

Rus işletme sahipleri zaman içerisinde kanunu okumaları sonucunda gereken tedbirleri alarak ve yine kanunların kendilerine verdiği hakları kullanarak hızlı bir şekilde bu toplum örgütlerinin oyunlarından kurtulma yollarını bulmuşlar,bu ticari çarkı kırmışlardır.Dolayısı ile toplum örgütleride ibrelerini ve hedeflerini yabancı işletmelere ve yatırımcılara çevirmişlerdir.

Bu kişiler-sözde toplum örgütleri kimlerdir?
Toplumsal örgütlenme oluşturmuş ,yani dernek çerçevesinde tüketici haklarının korunması amaçlanmaktadır.(en azından kanun koyucu bu amaç için düzenleme yapmıştır).19 mayıs 1995 tarihli ve 82 numaralı Federal kanun çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadırlar. Sıradan tüketici vatandaşların haklarını korumayı kendilerine bir toplumsal görev edinmiş durumda olmalıdırlar.

Nasıl Kontrol yapabilirler?
Kontrol mekanizması yukarıda bahsi geçen Federal kanun çerçevesinde ve verdiği sınırlar içerisinde olmalıdır.Kontrol amaçlı gelen dernek mensupları,işletme yöneticisine öncelikle derneğin orijinal iç tüzüğünü göstermelidirler.Ayrıca kontrol eden kişilerin mutlaka bu dernekten orijinal vekaletleri olmalıdır.Satılan ürünlerin üzerinde fiyat etiketi olması,işyerinin çalışma saatlerinin mişterilerin görebileceği bir yerde yazılı olması,müşteri bilgilendirme köşesinin bulunması ve bu köşede kanunun talep ettiği belgelerin bulunması (lisans,şikayet defteri, vs.),alış-veriş te yazar kasa fişi verilip verilmediği,işletmedeki ölçü araçlarının(terazi vs.)çalışıp çalışmadığı,reklam panolarının doğruluğu,çalışanların yaka kartlarının olması gibi konular kontrol sınırlarını oluşturmaktadır.Kontrol sonrasında kontrol sonucunu içeren akt düzenlenir.Ve bir kopyası size verilir.Diğer kopya ise ilgili devlet kurumlarına gönderilir.Bu derneklerin herhangi bir ceza verme yetkisi yoktur.
Dolandırıcı amaçlı denetime gelen dernek ve üyeleri ise size kontrolün ardından,büyük hataların olduğunu,sizi mahkemeye vereceklerini,işletmeyi kapattıracaklarını söyleyeceklerdir.Ardından ya aylık olarak derneğe ödeme yapmanızı veya bir defalık bağış karşılığında size güzel bir kontrol sonuç aktı vereceklerini söyleyeceklerdir.

Karşı önlemleriniz neler olmalıdır?
Öncelikle bu derneklerin amacının sizi uyarmak olduğunu bilmeniz gerekir.Para istemeleri ve sizi korkutmaları Rusya Federasyonu kanunları çerçevesinde Tehdit ve haraç almak olarak nitelendirilmektedir.Kanun derneğe kontrol hakkı verir,işletmelerede bu derneklerin kontrolünü red etme hakkı verilmektedir.
1-Öncelikle gelen kişi veya kişilere derneğin kuruluş belgelerini sorunuz.Özellikle orijinal iç tüzüklerini.
2-Dernek adına hareket eden kişi veya kişilere orijinal vekaletlerinin olup olmadığını sorunuz.
3-Vekaleti dikkatlice okuyunuz,her vekalet kontol yetkisi vermez.
4-Gelen kişi veya kişileri firma yetkilisinin yerinde olmadığını söyleyerek geri çeviriniz ve başka bir gün kendilerini kabul edebileceğinizi belirtiniz.Sizi zorlamaya yetkileri yoktur.
5-Kararlaştırdığınız gün tüm konuşmalarınızı ses kayıt cihazına kaydediniz.
6-Kontrol bittikten sonra yazılacak Akt da işletmeniz açısından olumsuz bir ifade olması durumunda
«с актом не согласен» yazarak imzalayınız.
7-Kontrol esnasında bulunan hatayı en kısa zamanda düzeltiniz ve düzeltildiğine dair yazıyı ilgili derneğe gönderiniz.Bu sizi açılabilecek bir mahkemede %100 koruyacaktır.
8-Kontrol süresi ve sayısı kanunda bir boşluk olarak ortaya çıkmaktadır.Bu kişilerin belli bir süre sonra tekrar gelmeleri mümkündür.Eğer elinizde yeteri kadar delil oluşmuş ise ,savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.