8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

Görevini yapamayan personelin işten çıkartılması

GÖREVİNİ AKSATAN PERSONELİ İŞTEN ÇIKARMAK İÇİN
RUSYA FEDERASYONU RESMİ PROSEDÜR.

İşe alınan personelin verilen görevleri yerine getirmemesi,sürekli olarak işini aksatması Rusya Federasyonu’nda işverenlerin ve yöneticilerimizin en çok karşılaştıkları ve rahatsız oldukları konular içerisinde yer almaktadır.Yönetcicilerimiz bu şekilde sorunlu personeli işten çıkartmak istemekte,ancak işten çıkartılma prosedürlerinin evrak olarak kanunun işaret ettiği şekilde yapamamış olmaları,istenmeyen personelin mahkeme kararı ile gereğinden fazla para almasına ve yeniden işe geri alınmasına sebebiyet vermektedir.
Bu bağlamda yöneticilerimiz haklı olarak, Rusya da personeli işten çıkartma haklarının bile olmadığı karar ve karamsarlığına kapılmaktadırlar.
Yukarıda bahsi geçen karakterdeki personelin sorunsuz ve hızlı bir şekilde işten çıkartılması için aşağıdaki önemli unsurun dikkatle kontrol altında tutulması gerekmektedir;

Personelin görev tanımı (Трудовые обязанности работника),görevini yapamadığını veya bilerek aksattığını iddia ettiğiniz personelin bir görev tanımı olmalıdır.Kanunlar önünde görevini yazılı olarak belirlemediğiniz bir kişinin olmayan bir görevi yapamadığını söylemeniz ,sizlerde takdir edersinizki işletmeniz açısından komik bir durum ve işletmenizin yönetim zaafiyeti olacaktır.Firmanızın karşılaşacağı mahkemelerde bahsi geçen çalışan davayı muhtemelen kazanacaktır.Personellerinizin görev tanımını tamamen ayrı bir görev tanımı protokolü ile belirleyeceğiniz gibi,bu görev tanımını iş sözleşmesinde veya işyeri iç emirleri ile detaylı olarak belirleyebilirsiniz.Resmi olarak kağıda dökülen görev tanımı 2 örnek olarak hazırlanmalı,işveren ve çalışan tarafından imzalanmalıdır.

Yukarıdaki evrakların hazırlanmış olması durmunda işveren ve yöneticiler ,kendilerinden emin bir şekilde istemedikleri personeli işten çıkartma işlemine başlayabilirler.

Görevini yerine getirmeyen personelin işten çıkartılması 1.adım ;
İşletmeniz bu personelin görevini yerine getirmediğini veya getiremediğini tutanak halinde tesbit etmelidir.Tesbit tutanağında çalışanın yaptığı görev ihlalleri ,görev tanımı belgesine atıfta bulunarak detaylı olarak yazılmalıdır.Daha sonra üç imzalı olarak belge saklanılmalı ve personele de bir nüsha verilmelidir.
Görevini yerine getirmeyen personelin işten çıkartılması 2.adım ;
İşletmenizin yöneticisi ilgili personelden Rusya Federasyonu iş kanunu Madde 193-1 e göre yaptığı kural ihlalinin sebebini resmi açıklama ile yazılı olarak istemelidir.Eğer personel verdiği açıklamada sebepleri yazıyor ise bu açıklamanın işletmeyi tatmin edip etmediği konusu yöneticilerin tasarrufundadır.Eğer personel yazılı açıklama vermeyi red ediyor ise 2 iş günü beklemek zorundasınız.İki iş günü sonunda ilgili personelin açıklamayı red ettiğini belirleyen tutanak hazırlayarak personelin işten çıkarılma emrini verebilirsiniz.
Görevini yerine getirmeyen personelin işten çıkartılması 3.adım ;
İşten çıkartma işlemi ,Rusya iş kanunu tarfından belirlenmiş olan standart T-8 formunun düzenlenmesi,personelin işten çıkarma emri ile tanışması,çalışma karnesinin kendisine verilmesi,kalan alacaklarının ödenmesi ile sonlandırılır.