8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

MARKANIN RUSYA DA SATILMASI VEYA KİRAYA VERİLMESİ KOŞULLARI

Yatırımcılarımız oldukça sık bu konuyu sormaktadırlar ; sizin adınıza veya firmanız adına tescil edilmiş Marka nın Rusya Federasyonu sınırları içerisinde satılması ve devredilmesi veya kullanım hakkının kiraya verilmesi konusunda kısa bilgilendirmelerde bulunacağız .

Yukarıda bahsi geçen markanın Rusya da satılması ve/veya kiraya verilmesi esnasında her iki taraf arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir.Bu sözleşmeyi gerek noter onaylı gerekse noter onayı olmadan yapabilirsiniz.Rusya Federasyonu kanunları için asıl olan bu hak devri sözleşmesinin Rusya Patent bürosu ( ROSPATENT ) tarafından kayıt altına alınması şartıdır.Aksi durumlarda yapılan sözleşmenin hiçbir hukuki geçerliliği olmayacaktır.

Marka hak devir işlemlerinde tamamen Rusya Federal Medeni kanunlarının 1488.maddesi uygulamayı tanımlamakta ve düzenlemektedir.

Marka sahibi , bu hakkı bedelli veya bedelsiz olarak devredebilir,kullanım hakkını bedelli veya bedelsiz olarak belirli süreler için kiraya verebilir.

Hak devir işlemlerini yapan marka sahibi Rusya Federasyonu sınırları dışarısında bulunabilir,işlemler için oluşacak giderler ve vergiler tarafların anlaşmasına bağlı olarak her iki tarafca da üstlenilebilmektedir.

Marka satışlarında ,satış sözleşmesinin ROSPATENT kurumunda kayıt altına alınmasından itibaren eski hak sahibi markanın tüm getirilerinden feragat etmiş sayılır,marka satışından önce imzalanmış ve süresi halen devam eden ticari sözleşmelerde hak iddia edemez.

Markanın devredilmesi kullanılan ticari sektör itibariyle tamamen veya kısmen olabilir,örnek vermek gerekir ise tekstil sektöründe bir kaç ürün için tescil edilmiş marka çocuk ürünleri için devredilirken bayan giyim ürünleri için elde tutulabilmektedir.Bu açıdan hak devir sözleşmelerinin son derece titiz hazırlanması önem arz etmektedir.

Ayrıca marka satışlarında bu satışın veya kiraya verme sözleşmesinin ROSPATENT tarafından red edilme riski olduğunun unutulmaması gerekir.Zira bu ihtimal sıkça karşımıza çıkmaktadır.ROSPATENT tüketici haklarının korunmasına ilişkin kanunlar çerçevesinde ,tüketicilerin yanıltılmaması konusunu öncelik alarak bu sözleşmeleri onaylamaktadır.

Buna ilave olarak Rusya dışına ödenecek marka bedellerinde KDV nin ortaya çıktığını unutmamak gerekir, vergi ödenmesi ve devletin bu konuda zarara uğrayıp uğramadığıda sözleşmenin onayı veya red edilmesi noktasında önem kazanmaktadır.

Türk markalarının Rusya da Rus firmalarına kiraya verilmesi durumunda ,kira bedelinde bir kısıtlama olmamakla beraber , markanın ticari değerinin bir ekspert kurum tarafından fiyat tesbitine tabi tutulmasını önemketeyiz.Bu işlem gerek Türkiye de gerekse Rusya da yaptırılabilinir.

Marka satışında , marka mülkiyetinin alıcıya geçme tarihide ayrıca sözleşmede belirtilmelidir.Sözleşmenin imzalanması bu hakkın alıcıya geçmesi için yeterli kılınmamalıdır,ödeme tarihi hak devri için ön koşullar arasında yer almalıdır.

Marka satışında ve/veya kullanım haklarının kiraya verilmesinde ,imzalanan sözleşmenin kalitesi sizin ticari başarınız için en gerekli özelliktir.Bu açıdan mutlaka konu ile ilgili bir hukuk bürosundan yardım almanızda fayda vardır.