8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

Rusya Ceza kanunu kapsamındaki ekonomik suçlar

Rusya Federasonu Ceza Kanunu'nun 22. bölümünün tamamı mali suçların ceza kanunu karşısındaki durumunu özetlemektedir.Ana başlıklar şunlardır;
*Madde 169. Yasal girişimcilik faaliyetine engel koymak
*Madde 170. Arazi ile ilgili olarak yasal olmayan sözleşme yapmak
*Madde 171. Yasal olmayan girişimcilik faaliyetinde bulunma
*Madde 171.1. Bandrole tabi malların ve ürünlerin bandrolsüz imalatı,satın alımı,saklanması,taşınması veya satışı
*Madde 172. Yasal olmayan banka faaliyetlerinde bulunmak
*Madde 173. Fiktif işlemler yapmak amacı ile şirket kurmak
*Madde 174 ve 174.1. Kara para aklama
*Madde 175. Yasal olmayan yoldan elde edilen mülkün alış ve satış işlemleri
*Madde 176. Yasal olmayan yoldan kredilerin elde edilmesi
*Madde 177. Borcun kasıtlı olarak elde edilmemesi
*Madde 178. Tekelci hareketlerde ve rekabeti önleyici fiillerde bulunmak
*Madde 179. Sözleşme yapmayı zorlama veya sözleşme şartlarının yerine getirilmesine engel olmak
*Madde 180.Ticari markanın izin dışı kullanılması
*Madde 183.Ticari , vergi ve banka sırrını oluşturan bilgileri kanun dışı yoldan elde etmek ve yayınlamak
*Madde 184. Spor yarışları ve ticari görsel etkinliklerin üyelerine rüşvet vermek
*Madde 185. Kıymetli evrak ihracında hile yapmak
*Madde 185.1. Yatırımcıya kasıtlı olarark Rusya Federasyonu kıymetli evrak kanunları gereği ibraz edilmesi gereken bilgilerin aktarılmaması
*Madde 186. Sahte para veya kıymetli evrakların imalatı veya satışı
*Madde 187. Sahte kredi kartı,banka kartlarının veya diğer ödeme araçlarının imalatı veya satışı
*Madde 188. Kaçakçılık
*Madde 193. Yurtdışına çıkan yabancı dövizin geri getirilmemesi
*Madde 194. İşletme veya gerçek kişiler üzerinden gümrük ödemelerinden kaçma
*Madde 195. Tasviye sırasında hile
*Madde 196. Şirketi kasıtlı olarak tasfiyeye sokma
*Madde 197. Kasıtlı iflas
*Madde 198. Gerçek kişi üzerinden ödenecek vergilerden ve/veya harçlardan kaçma
*Madde 199. Şirket üzerinden ödenecek vergilerden ve/veya harçlardan kaçma
*Madde 199.1. Vergi sorumlusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
*Madde 199.2. İşletmeye veya özel teşebbüse ait nakdin veya varlıkların saklanması (vergi ve/veya harçların tahsil edileceği nakit veya varlıklar)