8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

Rusya da İş Sözleşmesinin Feshi Nasıldır?

Rusya Federasyonu İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin iptali aşağıdaki durumlarda mümkündür; 1) Şirketin kapatılması, 2) Şirket personel sayısının azaltılması halinde, 3) Çalışanın değerlendirilmesi sonucu yer aldığı pozisyona uymaması veya yeterli olmadığının tespit edilmesi, 4) Şirket ortaklarının değişmesi (şirket yöneticisi, onun yardımcıları ve baş muhasebeciyi ilgilendirmektedir), 5) Önemli sebep olmaksızın çalışanın kendi görevlerini, daha önce bu konu ile ilgili olarak uyarılmasına rağmen yerine getirmemesi, 6) Kendi iş sorumluluklarını ihlal etmesi halinde, 7) Maddi kıymetlerle, nakitle ilgili işte çalışan elemanlara işveren güveninin kaybedilmesi ile sonuçlanacak eylemlerin yapılması halinde, 8) Eğitim sektöründeki çalışanın işini devam edilmesine engel olacak etik olmayan hareketlerde bulunması halinde, 9) Şirket (şube, temsilcilik) yöneticisinin, yardımcılarının veya baş muhasebecinin aldıkları kararların dolayısıyla şirketin zarara uğradığı, mal varlıkların yanlış kullanılması halinde 10) Şirket (şube, temsilcilik) yöneticisinin, yardımcılarının veya baş muhasebecinin kendi sorumluluklarını ciddi şekilde ihlal etmesi halinde, 11) İş sözleşmesini imzalama esnasında çalışanın işverene sahte evrakları vermesi halinde, 12) Şirket yöneticisi veya yönetim organıyla yapılan iş sözleşmesinde öngörülen durumlarda; 13) Rusya Federasyonu İş Kanunu ve diğer federal kanunların öngördüğü diğer durumlarda (örnek: deneme süresi içersinde başarısız olmasından dolayı işten çıkartılması, vb). Çalışanın geçici sakatlık veya izinde olduğu süreler içersinde işverenin kendi isteğiyle, çalışanı işten çıkartma hakkının olmadığını (şirket tasfiyesi hariç) göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.

İş Sözleşmesinin Feshi Prosedürü:
İş sözleşmesinin feshi işverenin emri ile yapılır. İş sözleşmesinin feshi Rusya Federasyonu İstatistik bölümünün çıkartmış olduğu No T-8a “iş anlaşmasının feshi veya çalışanın işten çıkartma emri (kararı)” formu ile yapılmalıdır. Çalışan iş sözleşmesi feshi kararını imzalayarak okuduğunu teyit etmelidir. İşveren personelin isteği üzerine işten çıkartma ile ilgili kararın onaylanmış bir kopyasını vermek zorundadır. Eğer çalışan kararı imzalamak istemiyorsa kararda bununla ilgili not yazılır. İş sözleşmesinin fesih günü olarak çalışanın çalışmış olduğu son gün kabul edilmektedir, personelin fiilen çalışmadığı ancak Rusya Federasyonu İş Hukuku uyarınca iş pozisyonunun saklı kaldığı durumlar hariç. İş sözleşmesinin feshi gününde işverenin iş karnesini vermesi ve nihai hesaplaşmasının yapılması gerekmektedir. Çalışanın yazılı talebi üzere işveren, işle ilgili tüm evrakları tasdikleşip vermek zorundadır. İş karnesine yazılan ve çalışanın işten çıkartılma nedenini açıklayan notun iş kodeksine veya Rusya Federasyonu’nun kanunlarına uyması gerekmektedir. Ayrıca iş karnesine uygulama ile ilgili madde, bent, fıkra, paragraf açıkça yazılmalıdır. İş sözleşmesinin feshi gününde çalışanın bulunmamasından veya tebligatı istememesinden dolayı iş karnesinin teslimi imkansız olduğu halde işveren iş karnesini alması veya posta ile gönderilmesi için bir onay vermesi amacıyla personele bildiri gönderilir. İşbu bildirinin gönderildiği günden itibaren işverenin iş karnesini saklama yükümlülüğü bitmektedir. İş karnesini alamayan çalışanın yazılı talebi üzerine işveren en geç üç gün içersinde iş karnesini teslim etmelidir.
Deneme Süresi Bitmeden İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi: İş sözleşmesini imzalama esnasında çalışanın bu işe uygunluğunun değerlendirilmesi için deneme süresi öngörülebilir. İş sözleşmesinde deneme süresinin belirlenmemesi halinde çalışanın işe alındığı sonucu çıkmaktadır. Deneme süresi bitmeden denemenin olumsuz sonuçlandırılması halinde işveren, çalışanı işten çıkartmadan üç gün öncesi yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı sona erdirebilir. Deneme süresi sonundan itibaren deneme süresi olumlu geçmiş kabul edilmektedir. Bu durumda işveren işe aldığı elemanı sadece genel sebeplerinden dolayı işten çıkartılabilecektir. Deneme süresi içersinde eleman işin ona uymadığı sonuçlarına varırsa işvereni üç gün öncesinden bilgilendirip işten ayrılabilir.

Deneme süresi üç ayı aşamaz. Şirket, şube veya temsilcilik yöneticileri ve yardımcıları, baş muhasebeci ve yardımcıları için deneme süresi altı aydan fazla olamaz. 3) İki ile altı aylık süre için imzalanan iş sözleşmeleri için deneme süresi iki haftadan uzun olamaz, 4) Deneme süresinin tespitinde geçici iş kabiliyetinin kaybı veya başka sebeplerden çalışanın fiilen işte olmadığı süreler dikkate alınmamaktadır. (Rusya Federasyonu İş Hukuku 70-71 maddeleri)

Süreli İş Sözleşmelerinin Feshi: Süreli iş sözleşmeleri geçerli olduğu sürenin bitmesi ile sona erer. Personelin yerine bir başkasının çalıştığı durumlar hariç (Rusya Federasyonu İş Hukuku 79. madde) sözleşmenin sona erdiği elemana üç takvim günü öncesinden yazılı olarak bildirilmelidir.

İşten Çıkartılmalarda Hesaplaşma Süreleri: Rusya Federasyonu İş Hukuku’nun 140. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin feshinde çalışan ile hesaplaşma çalışanın işten çıkma gününde yapılmalıdır. Çalışan işten çıkartılma gününde çalışmadıysa, yazılı talebin verildiği günü takip eden gün işveren borcunu çalışana ödemelidir. Çalışanın işten çıkması halinde çalışana kullanılmamış tüm izin günlerinin karşılığı ödenmelidir. Kusurlu hareketlerin sonucu işten çıkartılma durumu hariç çalışanın yazılı talebi üzerine çalışan izin günlerini kullandıktan sonra işten çıkabilir. Bu durumda işten çıkartılma günü olarak iznin son günü sayılacaktır.