8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

Rusya Firma Hisse Devri

Bir çok işadamımız şirket hisse devri konusunda bizleri arayarak bilgi almaktadır.Türk iş adamlarımızın oldukça aktif olduğu Rusya Federasyonunda şirket satınalırken veya şirket ortakları arasında hisse devirleri olurken bilmeniz gereken bazı pratik bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaşmak istedik;

Şirketlerde hisse devir işlemlerinin Rusya Federasyonu kanunlarına ve şirket iç tüzüğüne uygun olarak yapılması gerekmektedir. Rusya Federasyonu kanunlrına göre, şiket ortağı kendi hissesinin tümünü veya bir kısmını şirketin başka ortağına veya üçüncü bir şahsa satabilir veya başka bir şekilde devredebilir.

Şirket iç tüzüğünde aksi öngörülmediğinde hisse devri işlemleri ile ilgili olarak diğer ortakların onayı gerekmektedir. Şirket ortağı kendi hissesini ödediği oranda devredebilir.Örnek vermemiz gerekir ise ; şirket ortağının ana sermayediki hissesinin karşılığı 20 000 Ruble ise,bu hissenin devredilebilmesi için önce şirket ortağı tarafından şirketin ana sermayesine bu tutarın fiilen intikal etmiş olması gerekmektedir.Eğer sermaye payı %50 olarak ödenmiş ise hisse devri de ancak %50 olarak devredilebilir.

Şirket iç tüzüğünde aksi yazılmamış ise , şirket ortakları hissesini satan ortak tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen hisseyi aynı şartlarda kendi sermaye oranlarında öncelikli olarak satın almak hakkına sahiptirler.

Şirket ortaklarına öncelikli satın alıma hakkı tanıyan hükümler şirket kuruluşu esnasında belirlenebilecği gibi, Ortaklar Genel Kurulu’nun daha sonra oybirliğiyle aldığı kararla da şirket iç tüzüğüne ilave edilmesi mümkündür.

Rusya Federasyonu kanunlarına göre, kendi hissesini satmak isteyen ortağın satma isteği ile ilgili olarak şirkete ve şirket ortaklarına bilgi vermesi gerekmektedir. Bu bilgi ; satış fiyatı ve diğer koşulların yer aldığı çağrı yazısı bildirimi şeklinde ortaklara gönderilmelidir. Şirket ortakları, kendilerine gönderilen yazılı çağırıyı aldıklarından itibaren eğer önerilen şartları uygun buluyorlar ise 30 gün içinde resmi bir yazı ile öncelikli satın alma haklarını kullanmak istediklerini bildirmelidirler.

Şirket iç tüzüğünde bu süreler daha uzun olarak belirtilebilmektedir.Bahsi geçen sürenin dolmasını takiben devir işlemlerine başlamak mümkündür.

Şirket iç tüzüğünde hisse devri işlemleri ile ilgili olarak diğer ortakların onayının olmasına dair hükümler yazabilir, böyle bir maddenin olması durumunda ise şirket oratklarının hisse devrine ait bilgilendirme yazısı neticesinde kanunda veya şirket iç tüzüğünde belirlenmiş sürede yazılı olarak cevap verilmediği durumlarda hisse devir işlemlerine onay verilmiş Kabul edilmektedir.

Şirket hisse devir işlemleri sadece noter onaylı yapılmakta ,hisse devri sözleşmesi olarak nitelendirilmekte ,diğer sözleşmelerden farklı olarak özel bir procedure tabi tutulmaktadır. Noter onaylı yapılmayan hisse devri sözleşmeleri geçersiz sayılmaktadırlar.