8(499)6890230
8(926)2491092

Haberler

01.01.2020

youtube adresimiz ;
...

09.12.2019

Pregabalin ,Tapentadol, Tropikamid ilaçlarının reçetesiz satılması, bulundurulması uyuşturucu...

02.10.2019

Yüksek eğitimli yabancı bir uzmanın Rusya vatandaşlığını basitleştirilmiş bir şekilde elde...

10.09.2019

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan düzenleme ile çalışanlara ücretlerinin yatırılacağı...

04.04.2019

Her sene olduğu gibi bu yeni yılda da 1 ocak 2019 itibariyle yeni değişiklikler ,yeni...

27.08.2018

Rusya da yaşayan vatandaşlar artık Rus Polisi ile yaptıkları işbirliği sonucunda para ödülü...

Rusyada Temsilcilik Kapatma Proseduru

RUSYA FEDERASYONUNDA TEMSİLCİLİK KAPANIŞLARI NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

Değerli arkadaşlar , bu yazımızda son zamanlarda oldukça aktuel olan temsilcilik kapanışları ile ilgili özet bilgileri sizlere duyurmak istedik.Temsilciliklerin kapatılmasındaki ana neden ise yatırımcılarımızın artık Rusya da üretim yapmaya başlamaları olarak göze çarpmaktadır.

Rusya Federasyonunda açılan temsilciliğin faaliyetleri aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda kanunen sona ermektedir;

1-Temsilciliğin almış olduğu izin belgesinde belirtilen sürenin tamamlanmasından önce temsilciliğin süresinin uzatılması ile ilgili başvurunun yapılmaması durumunda.
2-Rusya Federasyonunda temsilciliği bulunan yabancı şirketin kapanması durumunda.
3-Temsilciliğin ana şirketinin ülkesi ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasındaki temsilciliklerin açılması ile ilgili anlaşmanın süresinin tamamlanması durumunda.
4-Temsilciliğin sürdürdüğü faaliyetlerin verilen izine veya yürürlükte olan kanunlara aykırı bir şekilde olduğunun tespit edilmesi durumunda ve Devlet Sicil Dairesinin kararı doğrultusunda.
5-Temsilciliği kuran yabancı şirketin temsilciliği kapatma kararı doğrultusunda.

Genel olarak baktığımızda Türk yatırımcılarımızın Rusya daki temsilciliklerinin faaliyetlerini ana şirketin kararı neticesinde sona erdirdikleri görülmektedir.
Yabancı şirketin temsilciliğinin faaliyetinin sona ermesi ise ; Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Sicil Dairesinin, Rusya Federasyonu’nda kayıtlı olan yabancı şirketin temsilcilik sicilinden akreditasyonunun iptal edilmesi işlemini yapması ile,Hukuki olarak son bulmaktadır.

Temsilciliğin kapatılması işlemleri yapılırken, temsilciliğin akreditasyonun iptal edilmesi yeterli değildir. Yabancı şirketin temsilciliğinin Rusya Federasyonundaki faaliyetinin tamamlanmasının yanısıra; vergi dairesinde, Rusya Federasyonu sağlık sosyal sigorta ve Emeklilik fonundaki kaydının iptal edilmesi de gerekmektedir.

Temsilciliğin kapatılması işlemleri aşağıdaki sıralamay gore yapılmalıdır;

1-Temsilciliğin kapatılması için gerekli olan belgelerin hazırlanması.
2-Temsilciliğin kapatılması ile ilgili Devlet Sicil Dairesine bildirinin yapılması ve yabancı şirketin temsilciliğinin sicil dairesinden akreditasyonunun iptal edilmesi ile ilgili belgenin alınması.
3-Temsilciliğin vergi dairesindeki kayıtlardan düşürülmesi.
4-Temsilciliğin ilgili kamu fonlarından kayıtlardan çıkartılması.

Temsilciliğin kapatılması için gerekli olan belgeler;

1-Yabancı tüzel kişinin, Temsilciliğinin Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetine son verilmesi konusundaki şirket kararının noter tastikli kopyası.
2-Temsilciliğin açılış belgesinin(ruhsatın) aslı.
3-Temsilciliğin bakanlık kayıtlarında bulunduğunu gösteren listed kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı.
4-Temsilciliğin mensupları ve aile üyelerinin akreditasyon kartları.
5-Gelir beyannamesi ve yabancı şirketin Temsilciliğinin faaliyetine son verildiği tarih itibariyle tanzim edilen hesaplar (beyannameler).
6-Rusyada temsilciliğin kullandığı bankanın, Temsilciliğin hesap numaralarının kapatılması konusundaki mektubu.
7-Vergi dairesinden verilmiş olan vergi kayıt belgesi (İNN) aslı.
8-Kamu fonlarına yapılan kapanış bildirimlerinin asılları.